Fiziskā persona, saimnieciskās darbības veicējs, no 2000. gada grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā un ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, bet nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. Pēc nomas līzinga beigām 2020. gada 27. novembrī ir iegādāta automašīna ar vērtību 6666,93 eiro, pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķināšanai ir izvēlēts derīgais lietošanas laiks – pieci gadi. Saimnieciskās darbības vajadzībām automašīna tika izmantota 50% apjomā. 2021. gada 30. novembrī pārtraukta automašīnas lietošana, izslēdzot to no pamatlīdzekļu sastāva. Kā jāaprēķina automašīnas nolietojums par 2020. gadu – par visu 2020. gadu vai par vienu mēnesi? Kā jāparēķina nolietojums par 2021. gadu – par 11 mēnešiem vai jāpārtrauc ar šā gada 1. janvāri? Kā atspoguļot saimnieciskās darbības veicēja ieņēmumu un izdevumu žurnālā?