Vai pašnodarbinātā persona var neizrakstīt rēķinus, ja apmaksa par sniegto pakalpojumu tiek veikta ar pārskaitījumu bankas kontā? Vai, pamatojoties uz bankas konta izrakstu, var veikt ierakstu saimnieciskās darbības žurnālā?

Grāmatvedības likuma 11.pants nosaka, ka attaisnojuma dokuments ir dokuments, kurš apliecina uzņēmuma saimnieciskā darījuma esamību un kurā ietverti likumā minētie rekvizīti un informācija par saimniecisko darījumu. Attaisnojuma dokumentu var sagatavot elektroniskā vai papīra formā.