Teorijā viss it kā ir skaidrs, bet praksē bieži nākas saskarties ar neskaidrībām normatīvo aktu piemērošanā. Tā ir arī ar pamatlīdzekļu uzskaiti pašnodarbinātajiem. Izskatīsim dažas problēmsituācijas!