Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājsir individuālais komersants (IK), individuālais uzņēmums (IU), zemnieka vai zvejnieka saimniecība (z/s), kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), kurš atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam (MUN likums) saņēmis MUN maksātāja statusu.