Ar nodokļu reformas ietvaros veiktajiem grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” būtiski mainīta pamatlīdzekļu uzskaites un nolietojuma aprēķina kārtība iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem. Aplūkosim izmaiņas, kas skar pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības noteikšanu!

Šī gada 1.janvārī stājās spēkā izmaiņas likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN), nosakot jaunu pamatlīdzekļu un to nolietojuma uzskaites kārtību. Atbilstoši grozījumi veikti arī Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” (MK noteikumi Nr.899), papildinot tos ar jaunām normām (78.1–79.21punkts), kā arī 4.3pielikumu “Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojuma un vērtības norakstīšanas aprēķina veidlapas”.

Tā kā no 2018.gada uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātājiem vairs nav jārēķina pamatlīdzekļu nolietojums nodokļu vajadzībām, attiecīgās normas no likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (likums par UIN) 13.panta pārvietotas uz likuma par IIN 11.5pantu un MK noteikumiem Nr.899.

Turpmāk pamatlīdzekļu nolietojums nodokļu vajadzībām jārēķina tikai iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājiem, savukārt 2 veidu nolietojums (finanšu grāmatvedībā un nodokļu vajadzībām) jārēķina tikai IIN maksātājiem, kas grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā.