Esmu pašnodarbināta persona, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs un savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai nomāju telpas. Sakiet, lūdzu, vai telpu nomai drīkst noteikt vienu konstantu summu un neņemt atsevišķu samaksu par komunālajiem maksājumiem? Piemēram, telpu nomas līgumā norādīta summa Ls 300, un tajā ir iekļauta gan nomas maksa, gan komunālie maksājumi. Kā šādā gadījumā būs ar PVN? Saprotams, ka priekšnodokli par saņemtajiem komunālajiem rēķiniem nevar atskaitīt, bet vai gada beigās, sastādot deklarāciju, visu komunālo izdevumu summas (kopā ar PVN) varēs iekļaut izdevumos?