Normatīvie akti precīzi neparedz tiešu un nepārprotamu regulējumu tam, vai pašnodarbinātā persona valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par iepriekšējo ceturksni drīkst iekļaut izdevumos, tādējādi mainot obligāto iemaksu objekta lielumu. Valsts ieņēmumu dienests 2019. gada augustā sniedzis uzziņu par šo jautājumu, kurā sniegtais skaidrojums ir būtisks daudzām pašnodarbinātajām personām.