Noslēdzot rakstu sēriju par pamatlīdzekļu uzskaiti pašnodarbinātajiem un citiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem, piedāvājam aplūkot, kā iekļaut izdevumos nolietojumu pamatlīdzekļiem, kas saimnieciskajā darbībā izmantoti daļēji, kā pamatlīdzekļu un to nolietojuma izdevumus norādīt grāmatvedībā, kā arī speciālas prasības grāmatvedības uzskaitē lauksaimniekiem.