Saimnieciskās darbības veicēja viens no darbības veidiem ir hokeja tiesneša pakalpojumu sniegšana. Vai pie saimnieciskās darbības izdevumiem un kādā apmērā var attiecināt sporta zāles un baseina apmeklējumus? Tiesnesim ir jābūt labā fiziskā formā, ik pa laikam jākārto normatīvi, arī starp sezonām nepieciešams uzturēt sevi formā.