Vai pašnodarbinātais drīkst sev maksāt dienas naudu (kompensāciju par darba braucieniem) saskaņā ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.969 ''Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi'' (MK noteikumi Nr.969)? Iepriekšējie noteikumi (MK noteikumi Nr.219) noteica, ka dienas naudu drīkst izmaksāt fiziskām personām, kas ir algas nodokļa maksātājas un tas parasti izslēdza pašnodarbinātos. Bet kā ir pēc pašreizējiem MK noteikumiem Nr.969?