No 01.02.2018. pašnodarbinātajām personām ir jāveic arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) pensiju apdrošināšanai 5% apmērā. Vai saimnieciskās darbības veicējs drīkst šos maksājumus pilnā apmērā iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos?