Grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā ievērojami atvieglos jau sen gaidītie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" (MK noteikumi Nr.188), kas pieņemti 11.07.2017. un stājās spēkā 14.07.2017.

Saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" mazajiem uzņēmējiem (individuālajiem komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums jeb ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 300 000 EUR), kā arī pārējām fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību, ir atļauts kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Atšķirībā no divkāršā ieraksta šajā gadījumā nav jāgatavo finanšu pārskats, tāpēc nav nepieciešama detalizēta saimniecisko darījumu sistematizēšana grāmatvedības kontos, kā tas ir nepieciešams finanšu pārskata sagatavošanai. Vienkāršā ieraksta grāmatvedības uzdevums ir hronoloģiskā secībā reģistrēt ar saimniecisko darbību saistītos ieņēmumus un izdevumus, lai pareizi aprēķinātu nodokļus. To var veikt pats uzņēmējs bez profesionālām grāmatvedības zināšanām. Svarīgāk ir pārzināt nodokļu tiesību aktus, lai grāmatvedību iekārtotu tā, ka informācija laikus ir sagrupēta un sakrāta nodokļu deklarāciju aizpildīšanai un nav nepieciešami papildu aprēķini.