Fiziskā persona reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta (VID) saimnieciskās darbības veicēju reģistrā kā fiksētā ienākuma nodokļa maksātāja. Personas darbības veids - sava nekustamā īpašuma iznomāšana juridiskajai personai. Ar 01.01.2016. fiksētā ienākuma nodokļa režīms tiks atcelts, tādēļ līdz 31.12.2015. fiziskā persona grib izslēgt sevi no saimnieciskās darbības veicēju reģistra un pārslēgt nomas līgumu ar juridisko personu tā, lai turpmāk juridiskā persona izmaksas brīdī ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) 10% un pārskaita to valsts budžetā. Kā un kādos termiņos jāziņo par saimnieciskās darbības pārtraukšanu?