Ja fiziskai personai nerezidentam (trešā valsts) Latvijā pieder nekustamais īpašums un tas tiek iznomāts Latvijas juridiskajai personai, vai nerezidentam ir jāreģistrējas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā, jāveic PVN aprēķināšana no iznomātā īpašuma ienākuma un jāveic PVN nodokļa nomaksa Latvijas valsts budžetā? Ja nerezidents nereģistrējas PVN maksātāju reģistrā, vai Latvijas juridiskai personai ir jāveic PVN nodokļa aprēķināšana un nomaksa Latvijas valsts budžetā?