Uzņēmums noslēdz nomas līgumu ar fizisku personu par auto izmantošanu uzņēmuma vajadzībām. Šajā gadījumā auto īpašnieks saņem atlīdzību. Vai tas nozīmē, ka viņam ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) par pašnodarbināto? Vai 24% iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) jāietur pie atlīdzības izmaksas, un, pildot gada ienākumu deklarāciju, šī persona varēs atgūt samaksāto IIN, piemēram, par medicīnas pakalpojumiem?