Vai, veicot iemaksu vienotajā nodokļu kontā, pamatojumā jāatšifrē, kāda summa tiek ieskaitīta par katru nodokli? Kā iespējams norādīt, lai veikto maksājumu novirza konkrēta nodokļa samaksai?

Maksājuma mērķa laukā ir iespējams izvēlēties rakstīt informāciju, kas ir saprotamāka uzņēmuma grāmatvedībā, jo maksājuma uzdevuma mērķa laukā norādītā informācija neietekmē Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācijas sistēmas automātisko naudas sadales kārtību pa nodokļu veidiem.

Izņēmums ir, ja maksājums tiek veikts ar īpašu maksājuma mērķim noteiktu identifikatoru, piemēram, veicot maksājumu akcīzes nodokļa marku saņemšanai u. c. Šādā gadījumā identifikators mērķa laukā jānorāda obligāti un ļoti precīzi. Svarīgi atcerēties, ka maksājuma uzdevumā obligāti ir jānorāda tikai tie identifikatori, kas nav piešķirti saistībā ar labprātīgu nodokļu nomaksas grafiku vai nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu. Identifikatori, kas piešķirti saskaņā ar vienošanos par labprātīgu nodokļu nomaksas grafiku vai nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, kopš 2021. gada 1. janvāra vairs nav spēkā.

Plašāku informāciju par to, kādā kārtībā VID informācijas sistēma vienotajā nodokļu kontā iemaksāto summu automātiski sadala pa saistībām, var atrast Ministru kabineta noteikumos Nr. 661 “Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai”. Plašāks skaidrojums un piemēri ir atrodams minēto noteikumu anotācijā.