Darbinieks strādā maiņu darbu. 2014.gadā darbinieks izmantojis pilnu atvaļinājumu no 15.05.2014. līdz 16.06.2014. (ikgadējais atvaļinājums plus papildu dienas) par laika periodu 03.09.2013.-02.09.2014. Darba tiesiskās attiecības tiek pārtrauktas 23.10.2014. Kā aprēķināt neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu, ja darbinieks, kas strādā maiņu darbu, pārtrauc darba tiesiskās attiecības?