Darba likums nereglamentē, kā jāaprēķina ikgadējā atvaļinājuma samaksa katram darba laika veidam, tas ir darba devēja kompetences jautājums. Darba devējam atliek vien līgumā ierakstīt atbilstošo darba laika veidu, tomēr praksē redzam, ka to noteikt reizēm nav nemaz tik vienkārši.