Lai uzņēmums (iestāde) varētu nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu noteikto funkciju izpildi un plānot nepieciešamos resursus (finanšu, personāla u.tml.), ikgadējo atvaļinājumu piešķiršana ir savlaicīgi jāplāno.