Darbiniekam piešķir ikgadējo atvaļinājumu no 27. maija – 28 kalendāra dienas. Šajā periodā ir trīs svētku dienas. Tātad apmaksājamas darba dienas – 21 diena. Bet saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41. panta 1. daļu aizliegts palielināt apmaksājamo darba dienu skaitu. Iestādes iekšējās kārtības noteikumos nav atrunāts, ka nedrīkst apmaksāt vairāk par 20 darba dienām. Kā rīkoties šajā gadījumā?