Saskaņā ar rīkojumu darba devējam jāizmaksā darbiniekam kompensācija par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu par periodu no 10.04.2016. līdz 16.05.2016. (1 mēnesis un 6 dienas). Cik atvaļinājuma dienas ir jāapmaksā?