Darbinieks, kas strādā normālo darba laiku, izņem papildatvaļinājumu no 2019.gada 29. līdz 31.maijam, bet no 3. līdz 16.jūnijam viņš dodas ikgadējā atvaļinājumā. Kura perioda vidējā izpeļņa ir jāņem, lai aprēķinātu atvaļinājuma naudu?