Uzņēmums maijā atradās dīkstāvē. Sakiet, lūdzu, kā šis dīkstāves laiks ietekmē atvaļinājuma dienu skaitu un vidējo izpeļņu? Kā aprēķināt atvaļinājuma naudu?