Uzņēmumā, kas organizē dažādu specialitāšu ārstu izbraukumu konsultācijas, ārsti tiek pieņemti darbā uz darba līguma pamata, bet neiesniedz algas nodokļu grāmatiņas. Alga tiek rēķināta procentuāli no ieņēmumiem konkrētajā dienā, kad sniegtas konsultācijas, kas notiek reizi mēnesī, piecu līdz sešu stundu garumā. Kā pareizi aprēķināt atvaļinājuma naudu? Piemēram, ārsta ieņēmumi vienā dienā ir 300 eiro, no tiem 65% jeb 195 eiro tiek izmaksāti ārstam algā, ieturot visus likumdošanā paredzētos nodokļus.