Kā vajadzētu aprēķināt atvaļinājuma naudu, ja darbiniekam no 20.-26.04. ir piešķirts ikgadējais atvaļinājums, 27.04. un no 02.-03.05. - papildatvaļinājums, bet no 07.-14.05. - ikgadējais atvaļinājums? Vai sakarā ar šiem pārtraukumiem, kad iekrīt svētku dienas un brīvdienas, 6 mēnešu periods būtu jāņem no 2017.gada oktobra līdz 2018.gada martam visos minētajos gadījumos vai tomēr maijā piešķirtajam papildatvaļinājumam un ikgadējam atvaļinājumam izpeļņa būtu jārēķina no 2017.gada novembra līdz 2018.gada aprīlim?