Ir jāmaksā atvaļinājuma kompensācija darbiniekam, kas atlaists uzreiz pēc ilgstošas prombūtnes (slimoja ilgāk nekā gadu), un kompensācija ir jāaprēķina par 30 darba dienām. Darbiniekam visu laiku bija noteikta minimālā alga – 430 eiro. Kāda summa būs jāizmanto kompensācijas aprēķinam – alga par sešiem mēnešiem, kas tika saņemta pirms prombūtnes, vai minimālā alga, kas stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī, proti, 500 eiro?

Rēķinot kompensāciju no vidējās izpeļņas par sešiem mēnešiem pirms prombūtnes, darbiniekam izmaksājamā summa tika aprēķināta 600 eiro apmērā, jo jākompensē 30 darba dienas. Bet, ja būtu jākompensē 20 darba dienas, tie būtu 430 eiro – tātad mazāk par šobrīd spēkā esošo minimālo algu. Vai kompensācijas izmaksas gadījumā ir jāņem vērā minimālā alga?