Darbinieks pieņemts darbā 2014. gada 1. jūnijā. Darbiniekam ir noteikts nepilns darba laiks – četras stundas mēnesī. Darba samaksa 52,32 eiro pirms nodokļu nomaksas, algas nodokļu grāmatiņa nav iesniegta. Kā pareizi aprēķināt atvaļinājuma naudu un uzkrājumu neizmantotajiem atvaļinājumiem? Atvaļinājumu darbinieks līdz šim nav izņēmis.