Darbinieks nav izmantojis atvaļinājuma pagarinājumu, kas radies svētku dienu, kas iekrita brīvdienās viņa atvaļinājumā, dēļ. Darba attiecības ar darbinieku tiek pārtrauktas. Vai šis neizmantotais pagarinājums jāpieskaita pie neizmantoto atvaļinājumu dienu skaita, aprēķinot atvaļinājuma kompensāciju? Vai arī tam bija papildatvaļinājuma raksturs un neizmantotā atvaļinājuma rezervi tas neietekmē?