Vai atvaļinājuma dienas pienākas arī par periodu, kad darbinieks slimo ilgāk par sešiem mēnešiem? Darbinieks pieņemts darbā 2017.gada 19.maijā un slimo no 2017.gada 12.decembra.