Mums ir jautājums par normatīvā darba laika aprēķinu (dīkstāvei) darbiniekam, kuram ir noteikts nepilns darba laiks ar summētā darba laika uzskaiti un noteiktu darba stundu skaitu nedēļā – 20 stundas. Kā aprēķināt darbinieka normatīvais darba laiku par februāri, ja darbiniekam ir darbnespēja no 9. līdz 29. februārim?