Darbinieks ir pieņemts darbā 2019.gada 1.martā uz 40 stundām nedēļā ar akordalgu. Sākot ar 2.martu, darbiniekam ir atvērta slimības lapa A (10 kalendāra dienas). Kā aprēķināt slimības naudu darbiniekam? Vai vidējā izpeļņa jāaprēķina par šo vienu nostrādāto darba dienu?