Sakiet, lūdzu, ko nozīmē Darba likuma 32.nodaļā noteiktās 50 kalendārās dienas gadā? Cik stundas darbiniekam nakts laikā ir jānostrādā, lai būtu kalendārā diena? Uzņēmumā, kurā strādāju, saskaņā ar koplīgumu darbiniekiem par nakts darbu pienākas 3 darba dienas pie atvaļinājuma; koplīgumā noteikts, ka tiek apmaksāta katra stunda no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00. Vai tiem darbiniekiem, kuri strādā no plkst. 22:00 līdz plkst. 24:00 vai 1:00, vai 2:00, skaitās pilna kalendārā diena?