Iepriekšējā publikācijā aplūkoju inventarizācijas veikšanas vispārējo kārtību, savukārt šajā daļā lasiet, kā pašnodarbinātajam jāveic krājumu inventarizācija un kā rīkoties ar inventarizācijā konstatētiem iztrūkumiem.

Krājumu inventarizācija

Krājumu inventarizāciju veic pati pašnodarbinātā persona, pieaicinot algotos darbiniekus vai citas personas, ar kurām nav darba attiecību, ja krājumu apjoms ir būtisks. Šādos gadījumos jāsagatavo rīkojums.

Krājumu inventarizācija būtiski atšķirsies pēc tās mērķa atkarībā no tā, vai tiek vai netiek veikta krājumu analītiskā noliktavas uzskaite.

Ja analītiskā uzskaite netiek veikta, inventarizācijas uzdevums ir noteikt krājumu daudzumu taksācijas gada beigās un veikt to vērtības aprēķinu, pamatojoties uz pēdējos iegādes dokumentos norādītajām cenām. Pašražotie preču krājumi tiek novērtēti zemākajā tirgus vērtībā, par kādu iespējams šīs preces pārdot.

Inventarizācija notiek 2 posmos:

  • krājumu skaitīšana;
  • saskaitīto krājumu vērtības noteikšana katrai krājumu nomenklatūras vienībai, šo vienību kopumam un visiem krājumiem kopā sadalījumā pa to veidiem:
    • izejvielas,
    • preces pārdošanai,
    • pašražotie krājumi u.tml.