Zemnieku saimniecība (ZS) kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja. ZS īpašnieks ir pašnodarbināta persona un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) veic no sava personīgā konta. Vai šādi veiktās VSAOI (arī 5% apmērā) ir attiecināmas uz ZS saimnieciskās darbības izdevumiem? Ja ir, tad kā to iegrāmatot?