Vai un kādos gadījumos nekustamo īpašumu var reģistrēt uz individuālā komersanta (IK) vārda? Kas jādara un kādi nodokļi jāmaksā, ja IK šo īpašumu pārdod? Lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem, nodokļu konsultante Jadviga Neilande ir apkopojusi un analizējusi piemērojamo normatīvo aktu prasības, par pamatu ņemot iFinanses.lv lasītāja jautājumu: