Iepriekšējās publikācijās apskatījām kādi ir iespējamie nodokļu režīmi, kādi ir nosacījumi un ierobežojumi katram no tiem, un kurš nodokļu režīms ir vispiemērotākais attiecīgajam biznesam. Bet kādus ieņēmumus un izdevumus un kādā apjomā saimnieciskās darbības veicēji drīkst attiecināt uz savu saimniecisko darbību?