Tika dibināta zemnieku saimniecība (ZS), un tās reģistrācijas apliecībā tika norādīta saimniecības platība hektāros, pamatojoties uz zemesgrāmatas aktu, ka šī zeme pieder fiziskai personai – ZS īpašniecei. ZS darbība bija salīdzinoši neliela, un grāmatvedība tika veikta vienkāršā ieraksta sistēmā saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā, vēlāk arī pievienotās vērtības nodokļa (PVN) uzskaites žurnālā. Katru gadu īpašniece iesniedza iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) deklarāciju, kurā norādīja ieņēmumus gan no ZS, gan pensijas, un attiecīgi nomaksāja nodokļus. Arī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) ir 2 objekti - ZS un īpašniece kā fiziska persona, IIN maksātāja.