Fiziskā persona bez atlīdzības iznomā nekustamo īpašumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA). SIA sedz komunālos un citus izdevumus, kas saistīti ar īpašuma ekspluatāciju. Vai šī ir uzskatāma par fiziskās personas saimniecisko darbību?