Kas notiek gadījumos, ja nodoklis ir iemaksāts/pārskaitīts uz veco kontu, nevis uz vienoto nodokļu kontu?

Ja 2021. gadā kļūdaini tiek veikts maksājums uz kādu no līdzšinējiem – vecajiem – konkrēto nodokļu kontiem, tad šie maksājumi tiek automātiski novirzīti uz vienoto nodokļu kontu, un attiecīgi iemaksātā naudas summa tiek sadalīta nodokļu maksātāja saistību segšanai pa nodokļu veidiem tāpat, kā tas notiktu, ja būtu iemaksāti vienotajā nodokļu kontā. Taču jāņem vērā, ka tā ir pagaidu kārtība, tāpēc aicinām būt vērīgiem un neizmantot nodokļu nomaksai vecos kontus.