24.augustā darbiniece uzrakstīja iesniegumu ar lūgumu piešķirt ikgadējo atvaļinājumu (3 kalendāra nedēļas) no 31.augusta. 24.08.2015. tika sagatavots rīkojums, kuru darbiniece parakstīja 26.08.2015. 28.augustā darbiniecei saslima bērns, un ārsts viņai izsniedza darbnespējas lapu B. Vai šajā gadījumā ikgadējais atvaļinājums ir jāatceļ, jo darbnespēja iestājās pirms ikgadējā atvaļinājuma, vai arī, tā kā uzņēmuma lietvedībā jau bija saņemts iesniegums un noformēts rīkojums, atvaļinājums jāpagarina vai jāpārceļ (pēc vienošanās ar darbinieci) par tām dienām, kurās darbnespēja sakrīt ar ikgadējo atvaļinājumu?