Ja saimnieciskās darbības veicējam vairs nav ekonomiski izdevīgi turpināt lietot pamatlīdzekli (PL) vai ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu objektu un to nav iespējams pārdot, tad uzņēmējs var lemt par šāda PL vai objekta likvidāciju.

PL un ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu objektu izslēdz no grāmatvedības uzskaites, kad tas ir:

 • atsavināts, piemēram:
  • pārdots vai apmainīts;
  • ziedots vai atdāvināts;
  • ieguldīts citas kapitālsabiedrības kapitālā;
 • likvidēts, jo no tā lietošanas vai atsavināšanas nākotnē vairs netiek gaidīti saimnieciskie labumi:
  • fiziski bojāts;
  • morāli novecojis;
  • beigušās lietošanas tiesības;
  • vairs nav pieprasījuma pēc produkcijas, kura ražošanai tiek izmantots PL u.tml.