SIA “X” gada peļņa ir 1000 eiro. Dalībnieki vēlas izmaksāt to dividendēs, iekļaujot šajā summā arī nodokli, tātad attiecīgi dividendēs izmaksāt 800 eiro un uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) samaksai – 200 eiro. Vai šāds peļņas sadalījums ir korekts? Un kā to atspoguļot UIN deklarācijā?